Bán nh* m?t ph? La Th*nh, di?n t*ch 72m2 x 4,5 t?ng, m?t ti?n 3,5m nh* m?i xây thi?t k? d?p, dang cho thuê t?ng 1 v* 2, SDCC, giá 220tr/m2 có thuong lu?ng
LH: 0983345386