Tôi c?n bán can chung cu CT5 M? Dình Sông D*. Nh* di?n t*ch 207m2, 4 phòng ng?, 2 ban công, phòng khách r?t r?ng. Nh* dã s?a ch?a r?t d?p n?m trong qu?n th? sân choi r?ng. M?i thang...